Maksymalne Wypełnienie Pojemnika

Opis działania

Algorytm obliczający maksymalną ilość jednakowych przedmiotów, które można zapakować do danego pojemnika.

Przykłady zastosowania algorytmu

Przykład 1:

Wypełnianie pojemnika przedmiotami

Firma produkcyjna chce sprawdzić jak wiele przedmiotów uda się zapakować do opakowania zbiorczego.

Szczegóły zlecenia przekazane do naszego algorytmu:
Dostępne pojemniki:

przestrzeń w pojemniku
o wymiarach 120x120x120

Przedmioty do zapakowania:

Wymiary: 60x60x60
Ilość: ?

3DBinPacking wykonuje symulację pakowania i zwraca następujący wynik:

Zapakowano 8 przedmiotów


Przykład 2:

Załadunek pojazdu

Firma transportowa posiada do przewiezienia wiele przedmiotów tej samej wielkości i potrzebuje optymalnie wykorzystać przestrzeń ładunkową ciężarówki.

Szczegóły zlecenia przekazane do naszego algorytmu:
Dostępne pojazdy:

przestrzeń w pojemniku
o wymiarach 130x50x50

Przedmioty do zapakowania:

Wymiary: 120x10x10
Ilość: ?

3DBinPacking wykonuje symulację pakowania i zwraca następujący wynik:

Zapakowano 25 przedmiotów

Zarejestruj się w naszym serwisie
Potwierdź rejestrację klikając link aktywacyjny
otrzymanym mailu
Zaloguj się
Pobierz swój klucz API
Przygotuj i wyślij zapytanie
zgodnie z zaleceniami znajdującymi się w dokumentacji
W odpowiedzi otrzymasz obliczenia
wykonane przez nasz algorytm
 • Zarejestruj się w naszym serwisie
 • Potwierdź rejestrację klikając link aktywacyjny
  otrzymanym mailu
 • Zaloguj się
 • Pobierz swój klucz API
 • Przygotuj i wyślij zapytanie
  zgodnie z zaleceniami znajdującymi się w dokumentacji
 • W odpowiedzi otrzymasz obliczenia
  wykonane przez nasz algorytm

Maksymalne Wypełnienie Pojemnika

Pojemnik

Id
Szer
Wys
Głęb
Waga max.

Przedmioty

Id
Szer
Wys
Głęb
Waga
VR

Parametry wizualizacji

 • rgb(245,245,245)
 • rgb(161,161,161)
 • rgb(230,230,230)
 • rgb(255,255,255)
 • rgb(227,144,22)
 • rgb(255,255,255)
 • rgb(142,132,122)
 • rgb(102,97,92)

Dane podstawowe

ADRESY SERWERÓW

 • us-east.api.3dbinpacking.com/packer/fillContainer - USA (Virginia)
 • eu.api.3dbinpacking.com/packer/fillContainer - Europa (Irlandia)
 • asia1.api.3dbinpacking.com/packer/fillContainer - Asia Pacific (Singapore)
 • global-api.3dbinpacking.com/packer/fillContainer - Adres globalny

PEM (X.509)

AKCEPTOWANE METODY PRZESYŁANIA DANYCH:

 • POST - Zalecane
 • GET

AKCEPTOWANE PROTOKOŁY:

 • https - Zalecane
 • http

SPOSOBY WYWOŁANIA:

 • jako parametr - Przykład GET: https://global-api.3dbinpacking.com/packer/fillContainer?query={json_encoded_data}
 • jako JSON request

Parametry żądania

PARAMETRY WYMAGANE

username - Nazwa użytkownika

 • Typ danych: ciąg znaków

api_key - Klucz API. Możesz go znaleźć w panelu użytkownika po zalogowaniu

 • Typ danych: ciąg znaków

bins - Tablica parametrów pojemników

 • Typ danych: tablica
 • Klucze tablicy:
  • id - ID pojemnika. Dzięki niemu będzie możliwa jego identyfikacja w wynikach pakowania

   • Typ danych: ciąg znaków
  • w - Szerokość pojemnika

   • Typ danych: integer lub float
  • h - Wysokość pojemnika

   • Typ danych: integer lub float
  • d - Głębokość pojemnika

   • Typ danych: integer lub float
 • Przykład:
  {"bins":[{"w": "10","h": "10","d": "10","id": "bin1","max_wg": "0"}]}

items - Tablica parametrów przedmiotów

 • Typ danych: tablica
 • Ograniczenia: Maxymalna łączna liczba przedmiotów na jeden request = 4999
 • Klucze tablicy:
  • id - ID przedmiotu. Dzięki niemu będzie możliwa jego identyfikacja w wynikach pakowania

   • Typ danych: ciąg znaków
  • w - Szerokość przedmiotu

   • Typ danych: integer lub float
  • h - Wysokość przedmiotu

   • Typ danych: integer lub float
  • d - Głębokość przedmiotu

   • Typ danych: integer lub float
  • vr - vertical rotation. Informacja, czy dany przedmiot może być obracany w pionie

   • Typ danych: integer
   • Dopuszczalne wartości:
    • 1 [domyślnie] - oznacza, że przedmiot może być obracany w pionie
    • 0 - oznacza, że przedmiot nie może być obracany w pionie
  • item_colors_schema - określa, który schemat kolorów ma być użyty

   • Typ danych: ciąg znaków
   • Dopuszczalne wartości:
    • default - zostaną użyte kolory zdefiniiowane w sekcji 'params' (wartość domyślna)
    • item - zostaną użyte kolory z sekcji 'item'
    • random - losowe kolory zostaną wygenerowane przez system
  • item_fill_color - Kolor wypełnienia przedmiotu

   • Typ danych: ciąg znaków
   • Dopuszczalne wartości: Wartości kolorów RGB odseparowane przecinkami "czerowny,zielony,niebieski", wartości 0-255
   • Przykład: "255,120,10"
  • item_border_color - Kolor krawędzi przedmiotu

   • Typ danych: ciąg znaków
   • Dopuszczalne wartości: Wartości kolorów RGB odseparowane przecinkami "czerowny,zielony,niebieski", wartości 0-255
   • Przykład: "255,120,10"
 • Przykład:
  {"items": [{"w": 5, "h": 5,"d": 5,"vr": 1,"id": "ITEM - 1"},{"w": 20,"h": 7,"d": 6,"vr": 1,"id": "ITEM - 2"}]}

PARAMETRY OPCJONALNE

images_width - Maksymalna szerokość generowanych obrazków

 • Typ danych: integer
 • Dopuszczalne wartości: 1 -250

images_height - Maksymalna wysokość generowanych obrazków

 • Typ danych: integer
 • Dopuszczalne wartości: 1 -250

images_background_color - Kolor tła

 • Typ danych: ciąg znaków
 • Dopuszczalne wartości: Wartości kolorów RGB odseparowane przecinkami "czerowny,zielony,niebieski", wartości 0-255
 • Przykład: "255,120,10"

images_bin_border_color - Kolor krawędzi pojemnika

 • Typ danych: ciąg znaków
 • Dopuszczalne wartości: Wartości kolorów RGB odseparowane przecinkami "czerowny,zielony,niebieski", wartości 0-255
 • Przykład: "255,120,10"

images_bin_dashed_line_color - Kolor przedniej (przerywanej) krawędzi pojemnika

 • Typ danych: ciąg znaków
 • Dopuszczalne wartości: Wartości kolorów RGB odseparowane przecinkami "czerowny,zielony,niebieski", wartości 0-255
 • Przykład: "255,120,10"

images_bin_fill_color - Kolor wypełnienia pojemnika

 • Typ danych: ciąg znaków
 • Dopuszczalne wartości: Wartości kolorów RGB odseparowane przecinkami "czerowny,zielony,niebieski", wartości 0-255
 • Przykład: "255,120,10"

images_item_border_color - Kolor krawędzi przedmiotu

 • Typ danych: ciąg znaków
 • Dopuszczalne wartości: Wartości kolorów RGB odseparowane przecinkami "czerowny,zielony,niebieski", wartości 0-255
 • Przykład: "255,120,10"

images_sbs_last_item_fill_color - Kolor wypełnienia ostatniego przedmiotu na obrazku "krok po kroku"

 • Typ danych: ciąg znaków
 • Dopuszczalne wartości: Wartości kolorów RGB odseparowane przecinkami "czerowny,zielony,niebieski", wartości 0-255
 • Przykład: "255,120,10"

images_sbs_last_item_border_color - Kolor krawędzi ostatniego przedmiotu na obrazku "krok po kroku"

 • Typ danych: ciąg znaków
 • Dopuszczalne wartości: Wartości kolorów RGB odseparowane przecinkami "czerowny,zielony,niebieski", wartości 0-255
 • Przykład: "255,120,10"

images_format - Format plików zwracanych obrazków

 • Typ danych: ciąg znaków
 • Dopuszczalne wartości: [ png , svg ]

images_sbs - Generuj grafikę pakowania "krok po kroku"

 • Typ danych: integer
 • Dopuszczalne wartości:
  • 0 [domyślnie] - oznacza, że grafika "krok po kroku" nie będzie generowana
  • 1 - oznacza, że grafika "krok po kroku" będzie generowana

images_complete - Generuj grafikę przedstawiającą obrazek końcowy zapakowania

 • Typ danych: integer
 • Dopuszczalne wartości:
  • 0 [domyślnie] - oznacza, że grafika przedstawiającą obrazek końcowy zapakowania nie będzie generowana
  • 1 - oznacza, że grafika przedstawiającą obrazek końcowy zapakowania będzie generowana

images_separated - Generuj grafikę przedstawiającą umiejscowienie każdego przedmiotu osobno

 • Typ danych: integer
 • Dopuszczalne wartości:
  • 0 [domyślnie] - oznacza, że grafika nie będzie generowana
  • 1 - oznacza, że grafika będzie generowana

item_coordinates - Zwróć współrzędne (x, y, z) dla każdego z przedmiotów

 • Typ danych: integer
 • Dopuszczalne wartości:
  • 0 [domyślnie] - oznacza, że grafika nie będzie generowana
  • 1 - oznacza, że grafika będzie generowana

stats - Zwróć statystyki (np. czas generowania obrazków)

 • Typ danych: integer
 • Dopuszczalne wartości:
  • 0 [domyślnie] - oznacza, że statystyki nie będą zwrócone w odpowiedzi
  • 1 - oznacza, że statystyki będą zwrócone w odpowiedzi

Parametry odpowiedzi

bins_packed - Lista zapakowanych pojemników.

 • Typ danych: tablica

errors - Lista ewentualnych błędów, które wystąpiły w żądaniu

 • Typ danych: tablica
 • Przykład: [{'level'}]
 • Możliwe zwracane wartości:
  • "critical" - błąd krytyczny, uniemożliwiający pakowanie
  • "warning" - ostrzeżenie o nieprawidłowych danych w zapytaniu

status - Status odpowiedzi

 • Typ danych: integer
 • Możliwe zwracane wartości:
  • 1 - odpowiedź nie zawierała błędów krytycznych
  • 0 - odpowiedź zawierała błędy krytyczne
  * błąd krytyczny - błąd uniemożliwiający pakowanie. Może nim być brak któregoś z wymaganych parametrów ("username","api_key") lub niewłaściwa wartość parametru (np. pole, które powinno zawierać liczbę, zawiera string).

not_packed_items - Przedmoioty, które posiadały niewłaściwe parametry

 • Typ danych: tablica

response_time - Czas odpowiedzi serwera

 • Typ danych: float

Przykłady

Żądanie

{"bins":[{"w":5,"h":5,"d":5,"max_wg":0,"id":"Bin1"},{"w":3,"h":3,"d":3,"max_wg":0,"id":"Bin2"}],"items":[{"w":5,"h":3,"d":2,"vr":1,"wg":0,"id":"Item1"},{"w":3,"h":3,"d":3,"vr":1,"wg":0,"id":"Item2"}],"username":"YOUR_USERNAME","api_key":"YOUR_API_KEY","params":{"images_background_color":"255,255,255","images_bin_border_color":"59,59,59","images_bin_fill_color":"230,230,230","images_item_border_color":"214,79,79","images_item_fill_color":"177,14,14","images_item_back_border_color":"215,103,103","images_sbs_last_item_fill_color":"99,93,93","images_sbs_last_item_border_color":"145,133,133","images_width":100,"images_height":100,"images_source":"file","images_sbs":1,"stats":1,"item_coordinates":1,"images_complete":1,"images_separated":1}}

Odpowiedź

{"response":{"bins_packed":[{"bin_data":{"w":5,"h":5,"d":5,"id":"Bin1","used_space":69.6,"weight":0,"used_weight":100},"image_complete":"...image_data...","images_generation_time":0.006,"packing_time":0.02697,"items":[{"id":"Item1","image_separated":"...image_data...","image_sbs":"...image_data...","coordinates":{"x1":"0","y1":"0","z1":"0","x2":3,"y2":5,"z2":2}},{"id":"Item2","image_separated":"...image_data...","image_sbs":"...image_data...","coordinates":{"x1":"0","y1":"0","z1":"2","x2":3,"y2":3,"z2":5}},{"id":"Item1","image_separated":"...image_data...","image_sbs":"...image_data...","coordinates":{"x1":"3","y1":"0","z1":"0","x2":5,"y2":5,"z2":3}}]},{"bin_data":{"w":3,"h":3,"d":3,"id":"Bin2","used_space":100},"image_complete":"...image_data...","images_generation_time":0.00269,"packing_time":0.02467,"items":[{"id":"Item2","image_separated":"...image_data...","image_sbs":"...image_data...","coordinates":{"x1":"0","y1":"0","z1":"0","x2":3,"y2":3,"z2":3}}]},{"bin_data":{"w":3,"h":3,"d":3,"id":"Bin2","used_space":100,"weight":0,"used_weight":100},"image_complete":"...image_data...","images_generation_time":0.00259,"packing_time":0.0252,"items":[{"id":"Item2","image_separated":"...image_data...","image_sbs":"...image_data...","coordinates":{"x1":"0","y1":"0","z1":"0","x2":3,"y2":3,"z2":3}}]}],"errors":[],"status":1,"not_packed_items":[],"response_time":0.09721}}

Żądanie

curl -X POST \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"bins": [{"w": 5, "h": 5, "d": 5, "max_wg": 0, "id": "Bin1"},{"w": 3, "h": 3, "d": 3, "max_wg": 0, "id": "Bin2"}], "items": [{"w": 5, "h": 3, "d": 2, "vr": 1, "wg": 0, "id": "Item1"},{"w": 3, "h": 3, "d": 3, "vr": 1, "wg": 0, "id": "Item2"}], "username": "YOUR_USERNAME", "api_key": "YOUR_API_KEY", "params": {"images_background_color": "255,255,255", "images_bin_border_color": "59,59,59", "images_bin_fill_color": "230,230,230", "images_item_border_color": "214,79,79", "images_item_fill_color": "177,14,14", "images_item_back_border_color": "215,103,103", "images_sbs_last_item_fill_color": "99,93,93", "images_sbs_last_item_border_color": "145,133,133", "images_width": 100, "images_height": 100, "images_source": "file", "images_sbs": 1, "stats": 1, "item_coordinates": 1, "images_complete": 1, "images_separated": 1}}' \
https://eu.api.3dbinpacking.com/packer/fillContainer \
-k
            

Odpowiedź

{"response": {"bins_packed": [{"bin_data": {"w": 5, "h": 5, "d": 5, "id": "Bin1", "used_space": 69.6, "weight": 0, "used_weight": 100}, "image_complete": "...image_data...", "images_generation_time": 0.006, "packing_time": 0.02697, "items": [{"id": "Item1", "image_separated": "...image_data...", "image_sbs": "...image_data...", "coordinates": {"x1": "0", "y1": "0", "z1": "0", "x2": 3, "y2": 5, "z2": 2}},{"id": "Item2", "image_separated": "...image_data...", "image_sbs": "...image_data...", "coordinates": {"x1": "0", "y1": "0", "z1": "2", "x2": 3, "y2": 3, "z2": 5}},{"id": "Item1", "image_separated": "...image_data...", "image_sbs": "...image_data...", "coordinates": {"x1": "3", "y1": "0", "z1": "0", "x2": 5, "y2": 5, "z2": 3}}]},{"bin_data": {"w": 3, "h": 3, "d": 3, "id": "Bin2", "used_space": 100}, "image_complete": "...image_data...", "images_generation_time": 0.00269, "packing_time": 0.02467, "items": [{"id": "Item2", "image_separated": "...image_data...", "image_sbs": "...image_data...", "coordinates": {"x1": "0", "y1": "0", "z1": "0", "x2": 3, "y2": 3, "z2": 3}}]},{"bin_data": {"w": 3, "h": 3, "d": 3, "id": "Bin2", "used_space": 100, "weight": 0, "used_weight": 100}, "image_complete": "...image_data...", "images_generation_time": 0.00259, "packing_time": 0.0252, "items": [{"id": "Item2", "image_separated": "...image_data...", "image_sbs": "...image_data...", "coordinates": {"x1": "0", "y1": "0", "z1": "0", "x2": 3, "y2": 3, "z2": 3}}]}], "errors": [], "status": 1, "not_packed_items": [], "response_time": 0.09721}}
            $data = array(
                  'bins' => array(
                          array(
                              'w' => '5', 
                              'h' => '5', 
                              'd' => '5', 
                              'max_wg' => '0', 
                              'id' => 'Bin1' 
                            ), 
                          array(
                              'w' => '3', 
                              'h' => '3', 
                              'd' => '3', 
                              'max_wg' => '0', 
                              'id' => 'Bin2' 
                            ) 
                        ),
                  'items' => array(
                          array(
                              'w' => '5', 
                              'h' => '3', 
                              'd' => '2', 
                              'vr' => '1', 
                              'wg' => '0', 
                              'id' => 'Item1' 
                            ), 
                          array(
                              'w' => '3', 
                              'h' => '3', 
                              'd' => '3', 
                              'vr' => '1', 
                              'wg' => '0', 
                              'id' => 'Item2' 
                            ) 
                        ),
                  'username' => 'YOUR_USERNAME', 
                  'api_key' => 'YOUR_API_KEY',
                  'params' => array(
                          'images_background_color' => '255,255,255', 
                          'images_bin_border_color' => '59,59,59', 
                          'images_bin_fill_color' => '230,230,230', 
                          'images_item_border_color' => '214,79,79', 
                          'images_item_fill_color' => '177,14,14', 
                          'images_item_back_border_color' => '215,103,103', 
                          'images_sbs_last_item_fill_color' => '99,93,93', 
                          'images_sbs_last_item_border_color' => '145,133,133', 
                          'images_width' => '100', 
                          'images_height' => '100', 
                          'images_source' => 'file', 
                          'images_sbs' => '1', 
                          'stats' => '1', 
                          'item_coordinates' => '1', 
                          'images_complete' => '1', 
                          'images_separated' => '1' 
                        )
            );
            $query = json_encode($data);
            
            $url = "http://eu.api.3dbinpacking.com/packer/fillContainer";
            $prepared_query = 'query='.$query;
            $ch = curl_init($url);
            curl_setopt( $ch, CURLOPT_POST, true );
            curl_setopt( $ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $prepared_query );
            curl_setopt( $ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false );
            curl_setopt( $ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false );
            curl_setopt( $ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1 );
            $resp = curl_exec($ch);
            if (curl_errno($ch)) {
              echo 'Error #' . curl_errno($ch) . ': ' . curl_error($ch).'<br>';
            }
            curl_close($ch);

            $response = json_decode($resp,true);
            // display errors
            if(isset($response['response']['errors'])){
             foreach($response['response']['errors'] as $error){
              echo $error['message'].'<br>';
             }
            }
            // display data
            if( $response['response']['status'] > -1 ){
             $b_packed= $response['response']['bins_packed'];
             foreach ($b_packed as $bin){
               echo "<h2>Bin id:{$bin['bin_data']['id']}</h2> 
                <p> {$bin['bin_data']['w']} x {$bin['bin_data']['h']} x {$bin['bin_data']['d']}</p>
                <p> Weight:{$bin['bin_data']['weight']}</p>
                <p> Used weight:{$bin['bin_data']['used_weight']}</p> 
                <img src=\"{$bin['image_complete']}\">
                <h2>Items packed in this bin:</h2>";
               $items = $bin['items'];
               echo '<table style="text-align: center">
                <tr><th>Item id</th>
                  <th>Item dimensions</th>
                  <th>Item weight</th>
                  <th>Separated item</th>
                  <th>Step by step</th></tr>';
               foreach ( $items as $item){
               echo "<tr><td>{$item['id']}</td>    
                    <td> {$item['w']} x {$item['h']} x {$bin['bin_data']['d']}</td>
                    <td> {$item['wg']}</td>
                    <td><img src=\"{$item['image_separated']}\"></td>
                    <td><img src=\"{$item['image_sbs']}\"></td>
                  </tr>";
               }  
               echo '</table>';
               echo '<hr>'; 

             }
            }
            
            #!/usr/bin/python
 
            import httplib
            import urllib
            import json

            conn = httplib.HTTPConnection(host='eu.api.3dbinpacking.com', port=80)
            data = {"bins": [{"w": 5, "h": 5, "d": 5, "max_wg": 0, "id": "Bin1"},{"w": 3, "h": 3, "d": 3, "max_wg": 0, "id": "Bin2"}], "items": [{"w": 5, "h": 3, "d": 2, "vr": 1, "wg": 0, "id": "Item1"},{"w": 3, "h": 3, "d": 3, "vr": 1, "wg": 0, "id": "Item2"}], "username": "YOUR_USERNAME", "api_key": "YOUR_API_KEY", "params": {"images_background_color": "255,255,255", "images_bin_border_color": "59,59,59", "images_bin_fill_color": "230,230,230", "images_item_border_color": "214,79,79", "images_item_fill_color": "177,14,14", "images_item_back_border_color": "215,103,103", "images_sbs_last_item_fill_color": "99,93,93", "images_sbs_last_item_border_color": "145,133,133", "images_width": 100, "images_height": 100, "images_source": "file", "images_sbs": 1, "stats": 1, "item_coordinates": 1, "images_complete": 1, "images_separated": 1}}

            params = urllib.urlencode( {'query':json.dumps(data)} )
            headers = {"Content-type": "application/x-www-form-urlencoded", 
              "Accept": "text/plain"}
            conn.request( "POST", "/packer/fillContainer", params, headers )
            content = conn.getresponse( ).read( )
            conn.close( )
            print content
            
            package javaapplication1;
 
            import java.io.BufferedReader;
            import java.io.IOException;
            import java.io.InputStreamReader;
            import java.io.OutputStreamWriter;
            import java.net.HttpURLConnection;
            import java.net.MalformedURLException;
            import java.net.ProtocolException;
            import java.net.URL;
            import java.util.ArrayList;
            import java.util.HashMap;
            import java.util.List;
            import java.util.Map;;
            import org.json.simple.JSONObject;
            import org.springframework.web.client.RestTemplate;

            public class JavaApplication1 {

              /**
               * @param args the command line arguments
               */
              public static void main(String[] args) throws MalformedURLException, ProtocolException, IOException {
                RestTemplate restTemplate = new RestTemplate();
                JSONObject json = new JSONObject();

                //SET BINS
                List<Map<String , String>> bins = new ArrayList<Map<String,String>>();

                Map<String, String> bin1 = new HashMap<String, String>();
                bin1.put("w", "5");
                bin1.put("h", "5");
                bin1.put("d", "5");
                bin1.put("max_wg", "0");
                bin1.put("id", "Bin1");
                bins.add(bin1);
                Map<String, String> bin2 = new HashMap<String, String>();
                bin2.put("w", "3");
                bin2.put("h", "3");
                bin2.put("d", "3");
                bin2.put("max_wg", "0");
                bin2.put("id", "Bin2");
                bins.add(bin2);
                
                //SET ITEMS
                List<Map<String , String>> items = new ArrayList<Map<String,String>>();
                Map<String, String> item1 = new HashMap<String, String>();
                item1.put("w", "5");
                item1.put("h", "3");
                item1.put("d", "2");
                item1.put("vr", "1");
                item1.put("wg", "0");
                item1.put("id", "Item1");
                items.add(item1);
                Map<String, String> item2 = new HashMap<String, String>();
                item2.put("w", "3");
                item2.put("h", "3");
                item2.put("d", "3");
                item2.put("vr", "1");
                item2.put("wg", "0");
                item2.put("id", "Item2");
                items.add(item2);
                
                //SET PARAMETERS
                Map <String , String > params = new HashMap <String , String >();
                params.put("images_background_color", "255,255,255")
                params.put("images_bin_border_color", "59,59,59")
                params.put("images_bin_fill_color", "230,230,230")
                params.put("images_item_border_color", "214,79,79")
                params.put("images_item_fill_color", "177,14,14")
                params.put("images_item_back_border_color", "215,103,103")
                params.put("images_sbs_last_item_fill_color", "99,93,93")
                params.put("images_sbs_last_item_border_color", "145,133,133")
                params.put("images_width", "100")
                params.put("images_height", "100")
                params.put("images_source", "file")
                params.put("images_sbs", "1")
                params.put("stats", "1")
                params.put("item_coordinates", "1")
                params.put("images_complete", "1")
                params.put("images_separated", "1")
                
                //ADD ELEMENTS TO JSON
                json.put("username", "YOUR_USERNAME");
                json.put("api_key", "YOUR_API_KEY");
                json.put("items", items);
                json.put("bins", bins);
                json.put("params", params);

                //CALL QUERY
                HttpURLConnection conn;
                URL addr = new URL("http://eu.api.3dbinpacking.com/packer/fillContainer");
                conn = (HttpURLConnection) addr.openConnection();
                conn.setRequestMethod("POST");
                conn.setDoOutput(true);
                conn.connect();
                OutputStreamWriter osw = new OutputStreamWriter(conn.getOutputStream());

                // prepare POST body 
                String query = "query=" + json.toString();

                osw.write(query);
                osw.flush();
                osw.close();

                BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(conn.getInputStream()));
                String response_json = br.readLine();

                //DO SOMETHING COOL WITH THE RESPONSE
                System.out.println(response_json);
              }
            }
            
            string data;
            System.Net.HttpWebRequest req = System.Net.WebRequest.Create("https://eu.api.3dbinpacking.com/packer/fillContainer") as System.Net.HttpWebRequest;

            var request_data = new {username = "YOUR_USERNAME",
                        api_key = "YOUR_API_KEY",
                        items = new[] {
                                new { w = "5", h = "3", d = "2", vr = "1", wg = "0", id = "Item1"}, 
                                new { w = "3", h = "3", d = "3", vr = "1", wg = "0", id = "Item2"} 
                                },
                        bins = new[] { 
                                new { w = "5", h = "5", d = "5", max_wg = "0", id = "Bin1"},
                                new { w = "3", h = "3", d = "3", max_wg = "0", id = "Bin2"}
                                },
                        @params = new { images_background_color = "255,255,255", 
                                images_bin_border_color = "59,59,59", 
                                images_bin_fill_color = "230,230,230", 
                                images_item_border_color = "214,79,79", 
                                images_item_fill_color = "177,14,14", 
                                images_item_back_border_color = "215,103,103", 
                                images_sbs_last_item_fill_color = "99,93,93", 
                                images_sbs_last_item_border_color = "145,133,133", 
                                images_width = "100", 
                                images_height = "100", 
                                images_source = "file", 
                                images_sbs = "1", 
                                stats = "1", 
                                item_coordinates = "1", 
                                images_complete = "1", 
                                images_separated = "1"
                                }
                      };

            string json_str = JsonConvert.SerializeObject(request_data);

            string queryParam = "query="+json_str;

            byte[] postBytes = System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes(queryParam);
            req.Method = "POST";
            req.ContentType = "application/x-www-form-urlencoded";
            req.ContentLength = postBytes.Length;

            System.IO.Stream postStream = req.GetRequestStream();
            postStream.Write(postBytes, 0, postBytes.Length);
            postStream.Close();

            X509Certificate Cert = X509Certificate2.CreateFromCertFile("path_to_pem_key\eu.api.3dbinpacking.com.pem");
            req.ClientCertificates.Add(Cert);

            using (System.Net.HttpWebResponse response = req.GetResponse() as System.Net.HttpWebResponse)
            {
              System.IO.StreamReader reader = new System.IO.StreamReader(response.GetResponseStream());
              data = reader.ReadToEnd();
            }