Jak poprawić rentowność biznesu e-commerce? Negocjuj stawki z kurierami!

Jednym z kluczowych procesów, które wpływają na koszty e-commerce, jest obsługa przesyłek kurierskich. Nie chodzi tylko o cenę samej dostawy, lecz także o szybkość dostarczania paczek, jakość obsługi zwrotów i reklamacji. Operacje te wpływają na ogólne koszty dostaw. Nawet poziom kultury osobistej kurierów można „zmonetyzować”, czyli przeliczyć na konkretne straty lub zyski. Dlatego warto negocjować nie tylko ceny, ale też zakres i kryteria brzegowe usług kurierskich.

Negocjowanie stawek na usługi kurierskie jest powszechną praktyką, która nie budzi żadnego zdziwienia. Zanim przystąpimy do rozmów, warto dobrze się do nich przygotować, czyli przeanalizować własne potrzeby.

Warunki brzegowe, czyli realna ocena potrzeb

Zanim przystąpimy do negocjowania cen lub wybierania konkretnej firmy kurierskiej, musimy określić swoje własne potrzeby. Oto najważniejsze pytania, na które należy sobie odpowiedzieć przed rozpoczęciem negocjacji:

  • ile zamówień miesięcznie jesteśmy w stanie zadeklarować – nie można znacznie przeszacować miesięcznego wolumenu, żeby uzyskać niższe stawki, bo jeśli realnie zamówienia będą dużo niższe, zapłacimy za różnicę – mimo to warto dokładnie przeanalizować konsekwencje, bo może się okazać, że ryzyko jest jednak opłacalne,
  • jakiej wagi i wymiarów paczki zamierzamy wysyłać – nie chodzi tu o wszystkie wymiary paczek, które zamierzamy wysyłać, lecz o podanie wartości brzegowych, czyli najniższej i najwyższej wagi paczki oraz wymiary najmniejszej i największej paczki,
  • ile małych, ile średnich i ile dużych paczek będziemy wysyłać – warto określić strukturę składanych zamówień pod względem ilości paczek w określonej wadze i wymiarach: wartości te powinniśmy skonfrontować z wagą oraz wymiarami przesyłek obsługiwanych przez konkretnego kuriera (w tym szczególnie z parametrami paczki standardowej),
  • jak dużo zamierzasz wysyłać paczek niestandardowych – mowa o paczkach ponadgabarytowych, zawierających szczególnie cenne i wrażliwe towary (np. instrumenty muzyczne), ładunkach wymagających specjalnych warunków transportowych (np. towary przewożone w chłodniach), przesyłek z dostawą tego samego dnia i innych paczek niemieszczących się w standardzie przesyłki sortowalnej. Dobrze jest oszacować, jaki procent naszych paczek będzie wymagał specjalnego pakowania i dopłat za zapewnienie niestandardowych warunków transportowych lub pokrycie kosztów dodatkowego ubezpieczenia,
  • godziny odbioru przesyłek – należy ustalić godziny graniczne, które zapewnią nam np. możliwość wysłania tego samego dnia wszystkich towarów, które zostały zamówione do określonej godziny.

Odpowiedź na każde z powyższych pytań powinna zawierać wartości brzegowe, czyli górne i dolne wartości parametrów wykonania danej usługi. Odchodząc od sztywno ustawionych wymagań, ułatwimy sobie analizę ofert poszczególnych kurierów. Uzyskamy też większą elastyczność w czasie negocjowania warunków umowy z wybraną firmą.

Duzi negocjują ceny paczek, mali idą do brokera

Oczywiście łatwiej jest negocjować sprzedawcom, którzy przesyłają miesięcznie dziesiątki czy setki tysięcy paczek. Zachowanie takiego klienta w portfelu jest żywotnym interesem firmy kurierskiej. W efekcie giganci uzyskują gigantyczne rabaty, na które małe czy dopiero startujące sklepy nie mają szans. Nie oznacza to jednak, że stoją one na straconych pozycjach.

Najlepszym wyjściem w przypadku małych i średnich firm wydaje się korzystanie z usług pośredników, czyli brokerów usług kurierskich. Internetowe platformy brokerskie mogą zaoferować bardzo korzystne stawki u tych samych kurierów, którzy byli dla nas niedostępni w bezpośrednich negocjacjach. Jest to możliwe dzięki tworzeniu dużych wolumenów z wielu małych zamówień. Broker przejmuje cały trud negocjacji z przewoźnikiem.

Algorytm pakujący przyspiesza i optymalizuje pakowanie

Na ostateczny koszt dostaw towarów w branży e-commerce znaczący wpływ ma sposób pakowania. Jeżeli nie przekraczamy wagi i wymiarów paczek standardowych, to oszczędzamy na braku dopłat do paczek niestandardowych. Na przykład, zamiast setki paczek ponadgabarytowych możemy wysłać 120 paczek sortowalnych i w ten sposób realnie obniżyć średni koszt przesyłki. Kolejnym źródłem oszczędności jest maksymalne wykorzystanie przestrzeni w opakowaniach zbiorczych i na paletach. Niejednokrotnie wystarczy zmienić sposób pakowania zamówień, aby zmniejszyć ogólną liczbę przesyłek.

Wszystkie operacje zmiany sposobu pakowania (innego doboru gabarytów i ilości paczek np. w kartonach zbiorczych), można wykonać z użyciem odpowiednio dobranych algorytmów do planowania pakowania. W omawianym przypadku najbardziej użyteczny będzie algorytm do pakowania pojedynczego pojemnika. Użycie algorytmów to również znaczne skrócenie procesu pakowania, co jest kolejną formą oszczędności (niższe koszty pracy) i stwarza realną szansę zdobycia większej liczby klientów (dzięki przyspieszeniu dostaw).