Jak algorytmy wspomagają dynamiczne uzupełnianie zapasów?

Współczesne łańcuchy dostaw muszą elastycznie reagować na zmiany zapotrzebowania rynku, a wygasanie jednych trendów i pojawianie się nowych jest bardzo dynamiczne. Konsekwencją jest potrzeba reorganizacji łańcucha dostaw: elastycznego reagowania na zmiany zapotrzebowania na określone komponenty lub surowce. Bez algorytmów planujących pakowanie, które potrafią szybko przetworzyć dużą ilość danych jest to praktycznie niewykonalne.

Elastyczny łańcuch dostaw jest koniecznym warunkiem sprawnego kontrolowania poziomu zapasów i przerzucania towarów pomiędzy centrami dystrybucji, magazynami i sklepami. Hau L. Lee, profesor na Uniwersytecie Stanforda, jest zdania, że organizacje, które posiadają dobrze zaprojektowane łańcuchy dostaw, są w stanie uwzględnić zmiany na rynku jeszcze przed ich wystąpieniem1. Zmiana źródeł zaopatrzenia, zmiana lokalizacji fabryk lub outsourcing produkcji są działaniami, które powinny być stosowane wyprzedzająco, a nie reaktywnie.

Bez sprawnego pakowania nie stworzysz elastycznego łańcucha dostaw

Sprawne działanie łańcucha dostaw zależy od bardzo wielu czynników, wśród których kluczowe znaczenie mają dwa: transport i magazynowanie. To one są krwiobiegiem, który łączy producentów, dostawców i klientów. Sprawny przepływ surowców, komponentów oraz gotowych towarów to nieustanne przemieszczanie ładunków pomiędzy różnymi przestrzeniami składowania i transportu. Im lepiej wykorzystywana jest przestrzeń, tym mniejsze są koszty transportu oraz składowania.

Projektowanie przepływu ładunków w łańcuchu dostaw wymaga uwzględnienia m.in. takich czynników jak:

  • dopasowanie czasu i warunków dostawy do rodzaju ładunków – wiele towarów wymaga specjalnych warunków transportu i zapewnienia nieprzekraczalnych czasów dostawy – dobrym przykładem są produkty psujące się łatwo,
  • konieczna zmiana środka transportu – przyczyną może być miejsce dostawy, wymagany czas doręczenia, waga lub gabaryty towaru,
  • zmiana trasy dostawy – może być spowodowana warunkami naturalnymi (klęska żywiołowa), sytuacją polityczną (zamieszki, wojna), ekonomiczną (np. gwałtowny wzrost opłat za tranzyt),
  • awarie floty transportowej – np. awaria kontenerowca rodzi konieczność przeładowania ogromnej ilości ładunku na alternatywne (zastępcze) środki transportu.

To tylko wybrane zmienne, które wpływają na niezawodność dostaw. Bieżąca obsługa wymienionych zdarzeń wymaga błyskawicznego planowania pakowania. Wykonanie tego zadania „na papierze”, a dokładnie w arkuszu kalkulacyjnym, jest możliwe, ale bardzo czasochłonne, mało wydajne i zagrożone ryzykiem błędów. Dobrą alternatywą jest zastosowanie algorytmów planujących pakowanie. Dzięki nim można podejmować błyskawiczne decyzje o wyborze środka transportu oraz miejsca składowania.

Wystarczy dysponować informacjami o wolnych przestrzeniach magazynowych oraz ładowności środków transportu, aby zoptymalizować wykorzystanie floty i magazynów. Algorytmy planujące pakowanie nie robią niczego ponad to, co można zrobić „ręcznie”, lecz wykonują operacje w ułamku sekundy i nie mylą się. Jeżeli skorzystasz z tego narzędzia, nie tylko usprawnisz aktualnie obsługiwane procesy, ale zyskasz szansę na pokonanie jednej z największych bolączek łańcuchów dostaw, jaką są nadmierne zapasy.

Optymalizacja produkcji to walka z nadmiernymi zapasami

Gromadzenie dużych zapasów surowców i komponentów niezbędnych do produkcji jest równoznaczne z rosnącymi kosztami magazynowania. Zgodnie z powszechnie uznawaną filozofią lean manufacturing ograniczenie wielkości zapasów jest kluczowym obszarem optymalizacji procesów produkcyjnych. Jest to dążenie do dostarczania surowców i komponentów na bieżąco, w dokładnie takiej ilości, jaka jest potrzebna do podtrzymania procesów produkcyjnych.

Redukcja ilości zapasów ma też drugą stronę: dostarczasz tylko te surowce i komponenty, które są niezbędne, co oznacza, że nie obciążasz niepotrzebnie posiadanej floty transportowej. Innymi słowy: optymalizując zapasy, optymalizujesz transport, koszty personelu, paliwa i wielu innych obszarów działalności biznesowej. Co ważne, w przypadku zmiany zapotrzebowania rynku, nie stajesz w obliczu wycofania z centrów produkcyjnych surowców i komponentów, które nie będą już przydatne, bo ustał popyt na określony produkt. W ten sposób unikasz ponoszenia wysokich kosztów przemieszczenia ładunków, które nie generują żadnej wartości biznesowej.

Przyznawanie pierwszeństwa towarom redukuje koszty transportu

Zarządzanie poziomami zapasów wiąże się z nadawaniem ładunkom określonego priorytetu. Wysoki priorytet oznacza pierwszeństwo przy załadunku i wysyłce. Celem jest to, aby łańcuchami dostaw przepływały te ładunki, które są niezbędne do podtrzymania procesów produkcyjnych czy sprzedażowych. Dzięki temu można zaprzestać transportu „na zapas”, a jednocześnie w pełni zaspokajać zapotrzebowanie. Ustalanie pierwszeństwa nie odbywa się w oparciu o raz sporządzony niezmienialny  plan, lecz jest reakcją na zmiany zachodzące na rynku, które rzutują na procesy produkcyjne. Zamiast zmagać się z problemami składowania i zabezpieczania aktualnie niewykorzystywanych komponentów, można skupić się na zapewnieniu płynnego przepływu tych ładunków, od których zależy możliwość podtrzymania pracy linii produkcyjnych, sprzedaży towarów czy świadczenia usług.

Dowodem na to, jak ważna jest elastyczność i proaktywne zarządzanie łańcuchem dostaw, jest sytuacja produkcji płynów do odkażania rąk oraz maseczek w początkowej fazie pandemii. Po ogłoszeniu stanu zagrożenia, maseczki i płyny odkażające zniknęły z rynku. Po kilku tygodniach nikt już nie miał problemu z zakupem środków ochrony osobistej, a ceny wróciły do normy. Producenci zareagowali poprawnie, choć nie udało im się raczej zrealizować zalecenia Hau L. Lee o podjęciu działań przed pojawieniem się istotnej zmiany na rynku.

Optymalny sposób kierowania określonych ładunków do transportu wymaga dynamicznego i elastycznego, automatycznego planowania pakowania. To zadanie wyłącznie dla algorytmu, który wystarczy zasilić odpowiednimi danymi, aby w ułamku sekundy uzyskać informację zwrotną. Planowanie pakowania towarów według priorytetu jest w praktyce niewykonalne bez odpowiednio dopasowanych algorytmów. Bez nich szybkie obliczanie przestrzeni ładunkowej potrzebnej do pakowania wymaga mnóstwa cząstkowych obliczeń i jest zagrożone ryzykiem poważnych błędów. Algorytm bezbłędnie podaje wyniki oraz tworzy wizualizacje układu dowolnej liczby ładunków, które mają zróżnicowane parametry. Efektem jest to, że materiały, surowce, komponenty i towary mające najwyższy priorytet, zawsze znajdą się w odpowiednim miejscu łańcucha dostaw oraz dotrą na czas do miejsca przeznaczenia.

Jeżeli chciałbyś sprawdzić, jak działają nasze algorytmy, zapraszamy do korzystania z wersji demonstracyjnych. Jeżeli nie znalazłeś tego, czego potrzebujesz, skontaktuj się z nami. Wspólnie znajdziemy rozwiązanie, które pozwoli zapewnić bezpieczeństwo łańcucha dostaw w Twoim przedsiębiorstwie.

————-

Źródła:

 1 Hau L. Lee w: Sztuka zarządzania łańcuchami dostaw, praca zbiorowa, ICAN Institute 2013 r.