System planujący pakowanie – precyzyjny podział dużych zamówień

Producenci artykułów przemysłowych, podzespołów i komponentów, a także dostawcy surowców do produkcji często zmagają się z problemem efektywnych dostaw. Dotyczy on dużych i bardzo dużych zamówień. Poszczególne komponenty muszą docierać do odbiorcy w określonym czasie: jednocześnie, w krótkich partiach lub w odpowiedniej sekwencji czasowej. Jak rozwiązać problem racjonalnego planowania załadunku? Odpowiedzią jest automatyzacja z użyciem systemu planującego pakowanie.

Mówiąc o dużych zamówieniach, mamy na myśli takie partie produktów, w których przypadku nie jest możliwe jednorazowe dostarczenie całego ładunku. Przyczyny mogą być bardzo różne. W przypadku ładunków drobnicowych może to być prosty niedobór floty: sumaryczna objętość przestrzeni ładunkowej całej dostępnej floty jest mniejsza od sumarycznej objętości wszystkich składników zamówienia. Z kolei w przypadku ładunków ponadgabarytowych lub o szczególnie dużej wadze, które są niepodzielne, problemem może być brak dostatecznej liczby pojazdów o wystarczającej ładowności.

W obu sytuacjach najprostszym, lecz kosztownym rozwiązaniem jest zlecenie usług transportowych na zewnątrz, czyli outsourcing. Lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie systemu planującego pakowanie. Wykupienie abonamentu na korzystanie z oprogramowania jest nie tylko tańsze, ale także skuteczniejsze.

Jak algorytm pomaga w dzieleniu zamówień do transportu?

Konieczność dzielenia zamówień wynika nie tylko ze wspomnianego wyżej deficytu pojazdów transportowych. Modelowym przykładem sytuacji, w której zachodzi konieczność dzielenia dużych zamówień na mniejsze partie, są dostawy w terenie miejskim. Najbardziej banalną trudnością jest zakaz wjazdu TIR-ów do centrów miast. Na duże ograniczenia napotyka też w miastach ruch samochodów ciężarowych, a nawet dostawczych, które mają trudność w przemieszczaniu się w ruchu ulicznym. Głównym problemem jest znalezienie odpowiedniego miejsca do parkowania (do rozładunku i załadunku). Transport ładunków na obszarach silnie zurbanizowanych jest też ściśle powiązany z czynnikiem czasu1. Dotyczy to nie tylko dostaw w odpowiednim czasie, ale także doskonałej znajomości okien czasowych, w których można najsprawniej organizować dostawy – z pominięciem korków czy czasowych zmian lokalnej organizacji ruchu.

Charakter miejsca odbioru zamówienia determinuje użycie określonych środków transportu i możliwość (lub brak możliwości) zrealizowania dostawy w określonym czasie. Czynników warunkujących jest znacznie więcej, ale to właśnie dostępność miejsca dostawy oraz działanie pod presją czasu dobrze definiują najważniejsze problemy z dzieleniem dużych ładunków dostaw na terenach miejskich. Wyzwanie jest zawsze podobne: takie rozdzielenie dużej partii ładunku, aby całość znalazła się na czas w miejscu docelowym, przy możliwie najmniejszym ryzyku niepowodzenia.

Pierwszym etapem jest wybranie takich pojazdów, które będą w stanie zrealizować określone zadania. Drugi etap to rozmieszczenie towarów w przestrzeniach ładunkowych w tych pojazdach. Do tego celu idealnie nadaje się narzędzie Spakuj przesyłkę. W interesującej nas sytuacji paczkami będą przestrzenie ładunkowe. Wystarczy wprowadzić dane na temat wymiarów wewnętrznych ładowni posiadanych pojazdów oraz wymiarów i ilości ładunków. Zadanie na dziesiątki minut, jeżeli nie godziny przy wykonaniu „na papierze”, algorytm rozwiąże w ułamku sekundy. Nie tylko poda, ile i jakich paczek da się umieścić w konkretnej przestrzeni ładunkowej, ale stworzy gotową do wydrukowania wizualizację, w jaki sposób układać ładunki, aby w ładowni pozostało jak najmniej wolnej przestrzeni.

Narzędzie uwzględnia też wagę paczek i DMC poszczególnych pojazdów. Dzięki temu można uniknąć podstawowego problemu oraz nagminnego naruszenia w transporcie kołowym. Jest ono pochodną działania w myśl zasady: skoro się mieści, to pakujemy do oporu. W przypadku kontroli i ujawnienia złamania przepisów należy być gotowym na dotkliwe kary finansowe oraz poważne zakłócenia w transporcie (pojazd może być zatrzymany, a w każdym przypadku musi zostać przeładowany). Znacznie gorszą konsekwencją przekroczenia DMC są wypadki, często tragiczne w skutkach.

Jakie są korzyści sprawnego dzielenia dużych ładunków?

Korzyści z zastosowania systemu planującego pakowanie zostały już częściowo nazwane: szybkość planowania, pewność wyników, bezpieczeństwo przewozów. Należy do tego dodać optymalne wykorzystanie floty, zmniejszenie wydatków na paliwo, podniesienie wydajności pracy. Im większy samochód ciężarowy (lub inny środek transportu), tym większe straty z powodu niepełnego wykorzystania przestrzeni ładunkowej.

Do tej pory podkreślaliśmy przede wszystkim oszczędności, które wynikają z zastosowania systemu planującego pakowanie. Jednak szybkość, pewność i niezawodność dostaw to ważny element budowania lojalności kontrahentów, a w efekcie realne wzmocnienie własnej przewagi konkurencyjnej. Systemu planujący pakowanie optymalizując koszty pozwala na wypracowanie wyższych zysków, co oznacza możliwość rozwoju. Wystarczy raz spróbować pracy z udziałem takiego systemu, aby już nigdy nie powrócić do arkusza kalkulacyjnego.

————-

Źródła:

 1 Jacek Szołtysek, Podstawy logistyki miejskiej (https://www.researchgate.net/profile/Jacek-Szoltysek/publication/318922221_PODSTAWY_LOGISTYKI_MIEJSKIEJ_Wydanie_drugie_rozszerzone/links/5985a6f5a6fdcc756254db8b/PODSTAWY-LOGISTYKI-MIEJSKIEJ-Wydanie-drugie-rozszerzone.pdf)