Na co zwrócić uwagę przy wyborze magazynu dla e-commerce?

Prowadząc e-commerce wcześniej czy później staniesz w obliczu wyzwania, jakim jest wybór odpowiedniego magazynu. Niezależnie od tego, czy chcesz zbudować własny magazyn, czy wynajmować, obiekt powinien być dostosowany do potrzeb elektronicznego handlu. Na co zwrócić uwagę przy ocenie walorów przestrzeni magazynowej dla e-commerce?

Model handlu i rodzaj asortymentu mają decydujący wpływ na typ budynku oraz wyposażenie magazynu. Jest to szczególnie przy wyborze lub budowie obiektów obsługujących e-commerce. Muszą one sprostać nie tylko przyjmowaniu i przechowywaniu towarów, ale też pozwalać na realizację wielu innych zadań związanych z obsługą zamówień.

Lokalizacja magazynu wpływa na szybkość realizacji zamówień

Pierwszą kwestią, którą należy rozstrzygnąć, jest lokalizacja magazynu: to od niej zależy szybkość realizacji zamówień. W handlu elektronicznym czas dostawy odgrywa kluczową rolę. Klienci nie chcą czekać dłużej niż kilka dni, a coraz częściej oczekują dostawy następnego dnia lub nawet kilka godzin od złożenia zamówienia.

W przypadku dużych e-commerce oprócz magazynu centralnego konieczna jest też sieć magazynów regionalnych i lokalnych. Mniejsi handlowcy zazwyczaj korzystają z outsourcingu usług magazynowych oraz logistycznych. Lokalizacja własnego lub wynajmowanego magazynu to nie tylko współrzędne na mapie, lecz także dobre skomunikowanie. To od jakości, przepustowości i odległości dróg oraz ciągów komunikacyjnych zależy faktyczny czas dostawy.

Drugim, mniej oczywistym czynnikiem, który wpływa na lokalizację magazynów, jest rynek pracy. Potentaci w branży wybierają te obszary, na których łatwo jest pozyskać personel do wykonywania prac magazynowych.

Technologia podnosi wartość magazynu

Handel elektroniczny wymaga, aby magazyn był precyzyjnie dopasowany do gabarytów sprzedawanych towarów. Pod tym kątem trzeba oceniać wysokość regałów, szerokość alejek czy powierzchnię miejsc kompletacji. Innych rozwiązań technicznych i innego podziału przestrzeni wymaga branża fashion, innych AGD, a jeszcze innych sprzedaż elektronarzędzi czy mebli.

Użyteczność magazynu obsługującego e-commerce podnosi zastosowanie nowoczesnych technologii. Im większa jest automatyzacja magazynu, tym lepiej. Wszystkie procesy, które można obsłużyć bez udziału lub tylko pod nadzorem personelu ludzkiego, są na wagę złota. Automatyzacja pozwala w znacznym stopniu uniezależnić się od problemów z zatrudnieniem do absencji spowodowanych chorobami. W efekcie można realizować zamówienia nawet w okresach kryzysów epidemicznych. 

Technologia oznacza też możliwość kompletacji z udziałem systemów WMS, z zastosowaniem kodów kreskowych i czytników. WMS skomunikowany z Twoim CMS-em zapewni automatyczne raportowanie każdego zamówienia. Jeżeli istnieje możliwość połączenia WMS z Twoim systemem ERP, to usprawni i w dużym stopniu zautomatyzuje wystawianie faktur. Współdziałanie systemów przekłada się na znaczne skrócenie czasu obsługi zamówień. Integracje oznaczają również lepszą kontrolę nad przepływem towarów i zmniejszenie liczby błędów przy kompletacji.

Magazyn to nie tylko skład towarów

Usługi magazynowe dla e-commerce nie wyczerpują się na przyjmowaniu, przechowywaniu, kompletacji i wydawaniu towarów. W e-commerce szczególne znaczenie mają usługi określane mianem VAS. To skrót od Value-Added Services, czyli wszystko, co składa się na fulfilment.

W magazynie wybieranym lub projektowanym na potrzeby handlu elektronicznego należy przewidzieć miejsce i wyposażenie do wykonania procesów określanych jako copacking. W jego skład wchodzi pakowanie towarów, etykietowanie, insertowanie i inne czynności związane z przygotowaniem do wysyłki. Niezwykle ważny jest też repacking, czyli przekładanie towarów do nowych pudełek. Mogą to być opakowania zbiorcze, lecz także np. ozdobne opakowania prezentowe, które podnoszą wartość estetyczną towarom. Przy wszystkich wymienionych operacjach wielką użyteczność okazują algorytmy pakujące pakowanie. Dzięki nim można uniknąć błędów przy zamawianiu opakowań i znacznie przyspieszyć proces kompletowania zamówień.

Rozwijając paletę usług, magazyny stają się miejscem budowania przewagi konkurencyjnej w branży e-commerce. Dlatego określanie ich parametrów i charakteru wyposażenia ma kluczowe znaczenie dla wyników sprzedaży.