Umowa SLA

Art. 1
Postanowienia ogólne

  1. Poszczególne definicje należy tłumaczyć zgodnie z art. 1 Regulaminu.
  2. Umowa SLA zawarta jest pomiędzy Użytkownikiem i Usługodawcą na czas trwania Umowy.
  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w umowie SLA. Każda zmiana jej postanowień stanowi istotną zmianę Regulaminu.
  4. Umowa SLA obowiązuje od dnia 27 lipca 2014r.

Art. 2
Infrastruktura

Usługodawca opiera swoją infrastrukturę teleinformatyczną na zasobach Amazon Web Services.

Art. 3
Dostępność

  1. Dostępność do Usługi gwarantowana jest przez Amazon Web Services na poziomie 99,95%. Szczegółowy opis warunków dostępności dostępny jest na stronie internetowej: http://aws.amazon.com/ec2/sla/ oraz http://aws.amazon.com/rds/sla/ .
  2. W przypadku odnotowania przez Usługodawcę transferu danych na poziomie co najmniej 80% zużycia serwera, automatycznie uruchamiany jest nowy serwer w celu rozdzielenia ruchu na większą liczbę serwerów (load balancing). Działanie to umożliwia płynną dostępność przez cały okres świadczenia Usługi.
  3. W przypadku aktualizacji 3D Bin Packing, Usługodawca na oddzielnym serwerze aktualizuje Usługę, a po jej pozytywnym zakończeniu płynnie przełącza 3D Bin Packing pomiędzy serwerami. Zabieg ten ma na celu niedopuszczenie do przerw w dostarczaniu usługi nawet podczas aktualizacji serwisu.

Art. 4
Pomoc techniczna

  1. Wsparcie oraz pomoc techniczna świadczone jest przez Usługodawcę drogą elektroniczną poprzez adres e-mail: support@3dbinpacking.com lub/i przez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej: https://www.3dbinpacking.com/pl/contact .
  2. Po przyjęciu zgłoszenia Usługodawca udzieli odpowiedzi w ciągu 24 godzin, drogą elektroniczną – za pośrednictwem e-maila. Usługodawca zastrzega jednak, że okres 24 godzin nie obowiązuje w soboty, niedziele oraz święta. W przypadku wysłania zgłoszenia np. w sobotę należy spodziewać się odpowiedzi w najbliższym dniu roboczym.

Art. 5
Odpowiedzialność

Usługodawca odpowiada na zasadach określonych w Regulaminie.