Co warto wiedzieć o proponowanej dyrektywie UE w sprawie opakowań?

Czy znasz najnowsze zmiany w przepisach dotyczących opakowań w Unii Europejskiej?

Komisja Europejska zaproponowała rozporządzenie UE w sprawie opakowań, znane również jako dyrektywa UE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (lub the EU Packaging and Packaging Waste Directive). Przyniesie to znaczące zmiany w sposobie gospodarowania odpadami opakowaniowymi i ich recyklingu.

W tym artykule przyjrzymy się kluczowym aspektom tej dyrektywy i jej implikacjom dla przedsiębiorstw. Zapraszamy do zagłębienia się w temat!

Czym jest dyrektywa UE w sprawie opakowań?

Dyrektywa UE w sprawie odpadów opakowaniowych to przepisy UE regulujące wszystko, co dotyczy opakowań i odpadów opakowaniowych. Dyrektywa ta ma na celu zminimalizowanie ilości odpadów opakowaniowych poprzez określenie wymagań dotyczących projektowania, produkcji i środków opakowań oraz zapobiega przepakowywaniu przez firmy.

Czym jest dyrektywa 94/62/WE?

Obecnie unijne opakowania i odpady opakowaniowe reguluje Dyrektywa 94/62/WE, która została wprowadzona w życie w 1994 roku. Bez wątpienia świat bardzo się zmienił w ciągu ostatnich 30 lat i najwyższy czas również na przegląd dyrektywy w sprawie odpadów opakowaniowych.

Pakowanie i wysyłka na całym świecie odpowiadają za 3% emisji gazów cieplarnianych na całym świecie. A biorąc pod uwagę ogromny wzrost handlu elektronicznego [1]   i ogólną konsumpcję, w ciągu kilku dekad może to wzrosnąć do 10-13% wszystkich globalnych emisji. Efektywne opakowanie może znacznie poprawić wydajność transportu.

Nowa PPWD, obecnie w formie projektu wniosku, ma na celu zastąpienie dotychczasowej unijnej dyrektywy w sprawie odpadów opakowaniowych. Jego głównym celem jest zajęcie się palącymi problemami związanymi z odpadami opakowaniowymi i promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym. Celem tej dyrektywy jest zmniejszenie ilości odpadów opakowaniowych o 15% per capita (w porównaniu z 2018 r.), sprawienie, by wszystkie opakowania nadawały się do recyklingu do 2030 r. oraz wprowadzenie obowiązkowych celów w zakresie recyklingu.

Jakie jest rozporządzenie w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych w 2023 roku?

Właściwie nic się nie zmieniło w przepisach dotyczących opakowań w UE w 2023 roku, więc dyrektywa 94/62/WE nadal obowiązuje. Ostatnie zmiany zostały wprowadzone w 2018 roku, mając na celu zapobieganie powstawaniu odpadów opakowaniowych oraz promowanie ponownego użycia i recyklingu opakowań.

Jednak pewne zmiany zaszły na rynku brytyjskim. W lutym 2023 r. weszły w życie angielskie przepisy dotyczące odpadów opakowaniowych.

Przepisy te nakładają na producentów opakowań w Anglii obowiązek zbierania i zgłaszania danych dotyczących ilości i rodzaju opakowań, które wprowadzają na rynek. Dane te odgrywają kluczową rolę w ustalaniu opłat, które ci producenci będą zobowiązani uiszczać.

Wpływ tego rozwoju jest znaczący, ponieważ bezpośrednio wpływa na firmy działające w ramach łańcucha dostaw opakowań w Wielkiej Brytanii, obejmujące importerów, dystrybutorów i rynki internetowe.

Na czym polegają nowe przepisy UE dotyczące opakowań?

Wymieńmy kluczowe zmiany i implikacje nowej dyrektywy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych zaproponowanej przez Komisję Europejską.

  1. Definicja możliwości recyklingu i rozszerzona odpowiedzialność producenta

Proponowana dyrektywa zawiera nową definicję możliwości recyklingu . Propozycja wymagałaby, aby wszystkie opakowania nadawały się do recyklingu, czyli były przeznaczone do recyklingu, oraz wyróżniania produktów, które mogą być oznaczone jako „nadające się do recyklingu” do 1 stycznia 2030 r. Wprowadza również opłaty modulowane w ramach programu rozszerzonej odpowiedzialności producenta, który będzie rozliczał producentów przez cały cykl życia opakowania.

  1. Programy zwrotu kaucji i cele dotyczące opakowań wielokrotnego użytku

Do 1 stycznia 2029 r. dyrektywa wymaga ustanowienia systemów zwrotu kaucji za jednorazowe plastikowe i aluminiowe pojemniki na napoje o pojemności do 3 litrów. Ponadto cele dotyczące opakowań wielokrotnego użytku mają zostać wprowadzone do 2030 r., zachęcając do przejścia na bardziej zrównoważone rozwiązania w zakresie opakowań.

  1. Szersze zakazy dotyczące opakowań jednorazowego użytku

Ponadto proponowana dyrektywa rozszerza listę materiałów zakazanych w opakowaniach jednorazowego użytku. Ten krok ma na celu rozwiązanie problemu wykorzystywania materiałów opakowaniowych nienadających się do recyklingu.

  1. Ograniczenia dotyczące pustej przestrzeni i treści pochodzących z recyklingu

Aby zoptymalizować efektywność pakowania , dyrektywa określa limit 40% pustej przestrzeni w opakowaniu. Przepis ten zniechęca do stosowania opakowań ponadgabarytowych wypełnionych zbędnymi materiałami. Ponadto nakazuje włączenie materiałów pochodzących z recyklingu do nowych opakowań z tworzyw sztucznych, zapewniając większe wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu.

  1. Standaryzowane symbole i kody QR dla informacji konsumenckich

Aby ułatwić recykling i promować świadomość konsumentów, dyrektywa kładzie nacisk na stosowanie znormalizowanych symboli na opakowaniach wskazujących na możliwość ponownego użycia. Dodatkowo zostaną dodane kody QR, aby zapewnić klientom informacje o opakowaniach poszczególnych produktów i pomóc im zlokalizować punkty zbiórki recyklingu.

Przygotowanie do zgodności z dyrektywą UE w sprawie opakowań

Chociaż wciąż znajduje się w fazie projektu, firmy powinny już zacząć przygotowywać się do jego wdrożenia, spodziewanego pod koniec 2024 r. Oto kilka kroków do rozważenia:

  • Zapoznaj się z dyrektywą . Poświęć trochę czasu na zrozumienie kluczowych przepisów proponowanej dyrektywy UE w sprawie opakowań i jej konsekwencji dla Twojej branży i operacji biznesowych.
  • Współpracuj z profesjonalistami z branży i programami zgodności. Zasięgnij wskazówek od systemów zgodności i specjalistów z branży, aby uzyskać wgląd w ulepszenia w zakresie pakowania i recyklingu. Ich wiedza specjalistyczna pomoże Ci skutecznie poruszać się po zmieniającym się krajobrazie.
  • Oceń i popraw trwałość opakowań. Ustal wskaźniki zrównoważonego rozwoju i przeprowadź ankietę wśród dostawców opakowań, aby ocenić ich zgodność z kryteriami dyrektywy Komisji Europejskiej. Współpracuj z dostawcami, którzy wykazują proaktywne zaangażowanie w zrównoważone rozwiązania w zakresie opakowań.
  • Poznaj alternatywy projektowe i skład produktu. Zbadaj alternatywy projektowe, aby przygotować produkty i opakowania do ponownego użycia lub ponownego napełnienia celów. Zidentyfikuj sposoby na zwiększenie trwałości opakowania na etapie projektowania. Ponadto uzyskaj kompleksowe zrozumienie składu produktu i danych dotyczących opakowania.
  • Szukaj sposobów na optymalizację opakowań. Szukaj najlepszych narzędzi i oprogramowania, aby zmaksymalizować ładowność i zoptymalizować opakowanie. Na przykład oprogramowanie 3DBinPacking umożliwia optymalizację procesów pakowania, układania w stosy i wysyłki poprzez obliczanie odpowiedniego rozmiaru pudełka do pakowania, optymalizację sposobu pakowania palet i wiele więcej.

Dyrektywa UE w sprawie opakowań – Podsumowanie

Proponowana dyrektywa UE w sprawie opakowań stanowi znaczący krok w kierunku bardziej zrównoważonej gospodarki o obiegu zamkniętym w Unii Europejskiej. Jako firma, bycie proaktywnym w zrozumieniu wymagań dyrektywy i przygotowaniu się do zgodności nie tylko zapewni płynne przejście, ale także sprawi, że staniesz się firmą odpowiedzialną za środowisko.

Sprawdź teraz rozwiązania 3D Bin Packing, aby znaleźć najlepszą opcję optymalizacji procesu pakowania!